Cash modul til Aleph

Praktiske tillægsmoduler til Aleph

Få styr på udestående gebyrer

Cash modulet er et tillægsmodul til Aleph 500 til håndtering af ikke betalte mellemværender. Modulet samvirker med Alephs ellers rudimentære mellemværendeklient og sender automatisk rykkere til de brugere, der mangler at betale deres gebyrer ifm. forsinkelser, porto, kopier, ILL-lån eller andre tjenester ydet af biblioteket.

Rykkerbrevene kan udformes med tekst og logo efter behov. De sendes automatisk pr. e-mail eller printes på papir til forsendelse pr. post. Hvis brugeren efter et antal rykkere stadig ikke betaler de udestående gebyrer, videresender Cash modulet brugerens datasæt til bogholderiet, som tager over og fx udløser inkasso.

Rapporter og nøgleoplysninger

Det er muligt i Cash modulet at foretage opslag på lånerinformationer og få en oversigt over antallet af rykkere, dato for fremsendelse af rykker, oversigt over de gebyrer, som rykkerne omfatter eller den samlede korrespondance. Samtlige rykkerbreve gemmes som kopi i systemet. Man kan søge fritekst på alle lånerinformationer.

Cash modulet arbejder med følgende nøgleoplysninger:

Cash modul til Aleph 500

Låneroplysninger:

  • PID-nummer (systeminternt lånernr.)
  • ID-nummer (CPR / 6-cifret ID-nr)
  • Navn
  • Adresseoplysninger inkl. mail

Mellemværendeoplysninger:

 

  • Gebyrkode
  • Titel
  • Beskrivelse
  • Oprettelsesdato for mellemværende
  • Filial for mellemværende
  • Beløb
Ingen effektiv håndtering i Aleph

I Aleph findes der ikke nogen effektive værktøjer til håndtering af gebyrer og rykkere. Der er kun en meget begrænset og lidt rudimentær mulighed for at følge op på manglende betaling. Aleph tilbyder kun, at spærre låneren, hvis der skyldes gebyrer for ikke afleveret materiale, der overskrider et vist beløb. Samtidig er der en forældelsesfrist på 3 år.

Udviklet for Det Kongelige Bibliotek

Cash modulet er udviklet af JPC Data i tæt samarbejde med Det Kongelige Bibliotek (KB) i København, hvor det har været i brug siden 2014. Efter den første kørsel har KB inddrevet et imponerende beløb i udestående gebyrer takket være Cash modulet. Hvis jeres bibliotek er interesseret i at høre mere om erfaringerne, som Det Kongelige Bibliotek har høstet i forbindelse med løsningen, er I velkomne til at kontakte Sektionsleder Ole Holm, Det Kongelige Bibliotek, tlf. +45 913 24816 eller e-mail: oho[at]kb.dk.

Andre tillægsmoduler til Aleph

Vi har også udviklet andre tillægsmoduler til Aleph 500, som gør bibliotekets arbejde nemmere, bl.a. til mail, pligtaflevering og materialevalg. Vi udvikler gerne nye tillægsmoduler, som er skræddersyede til jeres behov – bare spørg!

Hvis du ønsker flere oplysninger, ring til Carsten Dibbern på +45 4084 7900, eller brug vores kontaktformular.