Campus

Campus

Guide jeres studerende effektivt

Hvor mange undervisningstimer er gået tabt på jeres skole eller universitet hvert år, fordi de studerende ikke kan finde vej til klasseværelset? De fleste moderne universiteter består af et stort antal bygninger fordelt over en eller flere primære lokationer. Dette kan gøre det vanskeligt for studerende, lærere og gæster at finde vej mellem afdelinger og klasseværelser, især i begyndelsen af skoleåret.

Med WagnerGUIDE kan jeres skole tilbyde alle studerende og ansatte et komplet vejviser- og informationssystem. WagnerGUIDE er web-baseret og kan vises på enhver computer med en internetforbindelse. Det betyder, at de studerende kan forberede sig derhjemme og printe et kort til at tage med sig. Derudover kan din skoles guide stilles til rådighed på stedet ved hjælp af infostandere eller almindelig pc’er, som findes i kontorer, biblioteker, cafeterier og lobbyer.

Let at bruge og opdatere

Vores systemer er udviklet ved hjælp af pædagogiske principper, og det er nemt at anvende menuer og kort. Ved hjælp af hierarkisk opbyggede menuer kan besøgende gennemsøge hele din campus efter afdeling, placering, bygningsnummer og værelsesnummer – eller efter andre søgekriterier. Det hele kræver højst fire klik.

Store universiteter oplever ofte ændringer af lokaletildelingen som følge af fx nødvendig vedligeholdelse. WagnerGUIDE er meget fleksibel og giver mulighed for hurtige ændringer og opdateringer, samt yderligere on-site information om lukkede bygningsdele og flyttede kontorer. Alle ændringer er tilgængelige med øjeblikkelig virkning.

Hvis du vil vide mere om vores vejlednings- og kortsystemer, besøg WagnerGUIDE produktsiden – eller ring til Carsten Dibbern på +45 4084 7900